Material för den lokala läroplansprocessen

Åtgärdsplan 2015

I åtgärdsplanen för matfostran i det lokala läroplansarbetet beskrivs hur temat matfostran kan integreras i det lokala läroplansarbetet. Det viktigaste är att definiera målen och innehållet i matfostran, målgrupperna för åtgärderna samt konkreta pedagogiska verktyg och arbetsmiljöer för lärarna. Den korta guiden innehåller anvisningar och idéer för hur man gör upp en fungerande åtgärdsplan.

Matfostran i det lokala läroplansarbetet - åtgärdsplan 2015 (docx)

Kommunikationsplan 2015

Kommunikationsplanen innehåller de centrala budskapen i matfostran samt metoder genom vilka målgrupperna kan nås. Målet för kommunikationen är att lyfta fram matfostran som ett nytt begrepp och stärka dess synlighet i undervisningen och läroplansarbetet. Syftet med kommunikationen är att försäkra sig om att olika aktörer i kommunen är medvetna om matfostran och dess betydelse i en skolvardag som främjar hållbart välbefinnande. Kommunikationsplanen stödjer även utvecklandet av den kommunikation som behövs i samarbetet mellan hem och skola.

Matfosran i den lokala läroplanen och det lokala läroplansarbetet - kommunikationsplan 2015-2016 (docx)

Samlingsrapport baserad på intressentintervjuer

Ruokakasvatusteema paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön (pdf; på finska)