Matematik fysik och kemi

För utvecklingen av matematik och naturvetenskapliga ämnen ansvarar undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286, fornamn.efternamn(at)oph.fi

Nyheter från Resurscentret för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan