LP2016 - stödmaterial i kemi

Utbildningsstyrelsen har 22.12.2014 fastställt nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen. En lokal läroplan som baserar sig på dessa grunder tas stegvis i bruk från 1.8.2016. Syftet med detta stödmaterial är att stöda ibruktagandet av de lokala läroplanerna och planeringen av undervisningen. Materialet öppnar upp och förtydligar de mest centrala förändringarna i matematik i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen.

Stödmaterialet för kemi kommer våren 2016

Stödmaterialet till kriterierna för slutbedömning finns i menyn till vänster.