LP2016 - stödmaterial i övriga modersmål

Utbildningsstyrelsen har fastställt grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen den 22 december 2014. Den lokala läroplanen som görs upp utgående från dessa grunder ska tas i bruk i årskurs 1–6 från och med den 1 augusti 2016. I årskurserna 7–9 tas den nya läroplanen i bruk etappvis under åren 2017, 2018 och 2019. Ibruktagandet fastställs i föreskriften till grunderna.

Stödmaterial i samiska och litteratur (endast på finska)
Stödmaterial: kriterier för slutedömning: samiska och litteratur

Stödmaterial i romani och litteratur (endast på finska)
Stödmaterial: kriterier för slutbedömning: romani och litteratur

Stödmaterial i teckenspråk och litteratur
Stödmaterial: kriterier för slutbedömning: teckenspråk och litteratur

Stödmaterial i svenska som andraspråk
Stödmaterial: kriterier för slutbedömning: svenska som andraspråk

Stödmaterial: profilen för goda kunskaper: elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen