Tvåspråkighet

Majoriteten av världens befolkning är två- eller flerspråkig på något sätt. Ändå finns det en tendens att se flerspråkighet som något avvikande och till och med som något problematiskt – även om forskarna är eniga om att flerspråkighet i sig varken är positivt eller negativt.

På dessa sidor hittar du information om bland annat tvåspråkigheten i Finland och i den finlandssvenska skolan, om hur tvåspråkighet kan definieras och om tvåspråkiga individers språkinlärning och språkbruk. Materialet behandlar främst tvåspråkigheten hos barn och beskriver främst finländska förhållanden.

Tvåspråkighet (Materialet finns i sin helhet på EDU.fi > Förskolan)