Människan och världen

Människan studeras som en del av naturen, och naturen studeras som en del av människans livsmiljö, som hon också är ansvarig för. Skillnaden mellan levande och icke-levande natur tas upp. Till att börja med presenterar läraren en naturalistisk världsbild. Eleverna guidas enligt principerna för en hållbar utveckling till att bli medvetna om sitt ansvar för den egna omgivningen genom att miljöproblemen och den egna inverkan på miljön tas upp. Målet är att skapa en levande känslomässig relation till närmiljön och att eleverna skall vilja skydda miljön, få ett positivt förhållningssätt till miljön och delta aktivt i att försöka lösa miljöproblemen.

De ämnen som skall behandlas är natur och miljö samt livets uppkomst och utveckling. Under temat natur behandlas levande och icke-levande natur, djur och växter, olika sorters naturliga miljöer och hur man skall röra sig i naturen. Under avsnittet om livets uppkomst och utveckling behandlas olika berättelser om jordens uppkomst, liv och död i naturen samt vår planet och universum.

Exempel på aktiviteter
  • upptäcktsfärder i naturen och den bebyggda omgivningen
  • konsumtion/återvinning, avfallssortering och kompostering
  • skötsel av grönsaksland och trädgård.

Detta ämnesområde tangerar särskilt temaområde 5. Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling samt 7. Människan och teknologin.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors