Livets uppkomst och utveckling 

Livets uppkomst och utveckling
  • Berättelser om hur jorden uppstod
  • Vår planet och universum
  • Olika former av liv
  • Födelse, liv och död i naturen

Berättelser om hur jorden uppstod

Människor har alltid haft behov av att finna en förklaring till varifrån saker och ting kommer och vad som är orsakerna till det som sker. Den mänskliga nyfikenheten och fantasin har gett förklaringar till sådant som det utgående från erfarenheter, undersökningar eller experiment inte finns någon förklaring på. Dessa förklaringar gäller bl.a. planeterna, dygnets och årstidernas gång, väderfenomen och annat som människan undrat över. På samma sätt har människan redan tidigare funderat på hur jorden har uppstått, och olika historier om jordens och olika fenomens uppkomst har på det sättet uppkommit.

Grundläggande frågor

Förklaring med hjälp av fantasin, inlevelse, olika kulturers berättelser om jordens uppkomst.

Läs: Lektionstips- Hur jordens uppstod (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors