Födelse, liv och död i naturen

Döden är en del av livets kretslopp. Levande varelser föds, växer upp och dör överallt i naturen och i alla möjliga former av liv. I naturen finns det individer som jagar och som jagas, och i näringskedjan utgör en individs död en förutsättning för att en annan individ skall hållas vid liv. Allt har också sin tid; under den tid det har kryllat av liv här på jordklotet har 99 % av alla arter som någonsin levt dött ut helt, ofta till förmån för en mer utvecklad och mer anpassningsbar art.

Också i barnens vardagliga liv inträffar dödsfall hos både mindre och större djur, fåglar begravs, sällskapsdjur dör och berättelser om död förekommer i allmänhet både som nyheter och fakta och också i TV-serier, filmer och andra berättelser. Årstidsväxlingarna inverkar på växtrikets levnadslopp och då vintervilan infaller dör en del av vår omgivning och en del av omgivningen flyttar bort för att återuppstå eller återvända igen nästa vår. Förändringen är kontinuerlig, likaså kretsloppet och generationskedjan, både när det gäller fjärilar som lever ett dygn och träd som kan bli tusentals år gamla.

Det är lättare att förstå och hantera döden och livets kretslopp ute i naturen än när det gäller människorna, eftersom döden i naturen inte är avskild från vardagen på samma sätt som hos människan. Detta har också nämnts i avsnittet ”Jag växer och utvecklas”, där liv och död behandlas som skeden i en människas liv.

Lektionstips

Under lektionerna kan man närma sig ämnet via barnens egen erfarenhetsvärld. Klassen diskuterar erfarenheter, frågor och oklarheter som beror på okunskap. Årstidsväxlingarna passar bra som grund för behandlingen av livets kretslopp. Längden på olika livsformers levnadslopp jämförs och orsaker till att arter har försvunnit och förändrats tas upp.
Litteratur som skildrar döden kan också utgöra stommen för en lektion.  En berättelse som kastar ljus över livets och dödens kretslopp och dess betydelse för jämvikten i naturen på ett sätt som är förståeligt för barn är t.ex. berättelsen om ekorrens död i Muminboken Trollvinter. Också i boken Tarujen sankareita (Jo Tenfjord) finns det en grönländsk folksaga som behandlar döden som en betydelsefull och viktig del i hela mänsklighetens fortbestånd.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors