Olika former av liv

Livet föds på jorden

I de hav som uppkom till följd av regnet föddes de första primitiva livsformerna för ungefär fyra miljarder år sedan. Havsvattnet skyddade de första organismerna från solens direkta ultravioletta strålning, som till följd av den outvecklade atmosfären brände sönder de grundläggande beståndsdelarna i allt livsdugligt på jorden. Organismerna föddes i trygghet under vattnet, och genom de förändrade förhållandena till följd av vulkanutbrott och erosion började en atmosfär bildas, som till slut skyddade hela planeten från solens starka strålar.

Atmosfären fungerade alltså på samma sätt som vattnet som ett skyddslager för de första organismerna. Koldioxiden bands till vattendragen, jordmånen och till de första organismerna i det första havet, och syre lösgjordes och kom ut i atmosfären. Ungefär för en halv miljard år sedan blev andelen syre i atmosfären så stor att atmosfären tillsammans med det ozonskikt som bildats av syret kunde filtrera bort den brännande ultravioletta strålningen. Vid samma tidpunkt hade livet i havet hunnit utvecklas och bli så heterogent och mångsidigt att en övergång till ett liv på land också i övrigt blivit möjlig. Under dessa nya förhållanden föddes ständigt nya växt- och djurarter, tills alla slags former av liv fyllde jorden ända från världshavens botten upp till de översta skikten i atmosfären och ända från de hetaste ökenområdena vid ekvatorn till den isande kylan vid polarområdena. Bland de sista arterna som utvecklades fanns också människan.

Grundläggande frågor

Förklaring med hjälp av fantasin, inlevelse, livets uppkomst på jordklotet. Olika förhållanden på olika delar av jordklotet och förmågan att anpassa sig till dem.

Läs: Lektionstips (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors