Djur och växter i naturen

Människan är en del av naturen och en av de sällsynta arter som klarar av att omforma sin livsmiljö. Människan härstammar ändå från naturen och är på många sätt och vis beroende av den övriga naturen. Hennes näring kommer från naturen, hon behöver njuta av naturen för att må bra och också alla förnödenheter kommer från naturens element, må det sedan vara dricksvatten, kläder, byggmaterial eller husdjur.

Människan har förädlat, tämjt och omformat en stor del av naturen, men en del av naturen är fortfarande orörd. Människans verksamhet inverkar ändå indirekt på alla former av liv. Inverkan går dock också åt andra hållet, även om andra organismers inverkan på människan inte syns så tydligt. Under rubriken ”Djur och växter i naturen” kan klassen t.ex. studera utrotningshotade djur och växter och ge allmänna exempel på sådan mänsklig verksamhet eller sådana beröringspunkter som påverkar olika organismer i naturen.

Läs: Lektionstips - djur och växter i naturen (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors