Den levande och icke-levande livsmiljön

Till begreppet natur hör både den bebyggda och den obebyggda, mer eller mindre vilda naturen. Naturen utgörs av de levande och icke-levande företeelser som livet på jorden är beroende av eller som organismerna samverkar med. Med begreppet natur kan också avses antingen ett vilt landskap där människan inte är bosatt eller, i ett vidare perspektiv, både det vilda och det bebyggda landskapet, människans verk inräknade.

Begreppet natur kan indelas i bebyggd och obebyggd natur, och ytterligare i levande och icke-levande natur. Den icke-levande naturen är en absolut förutsättning för att den levande naturen skall kunna existera. 

Läs: Lektionstips - Levande och icke-levande natur (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors