Skönheten i naturen

Människan är en del av naturen, men hon har under miljontals år utvecklats till att avvika från andra djur i vissa avseenden. Människan är den enda levande arten som är ansvarig för sina gärningar inför allt annat liv och som är medveten om sig själv, sitt tänkande och sina gärningar. Människan är en moralisk varelse och mycket mer än bara en biologisk varelse.

Människan har utvecklats till ett skede där hon med hjälp av sin intelligens kan råda över och omforma naturen. Detta har å ena sidan som värst lett till en hänsynslös exploatering av naturresurserna och den orörda naturen, men å andra sidan också till att människan har insett, och tillstått, att naturen har ett värde i sig. Människan har också insett att det finns behov av och orsak att skydda och bevara naturen, inte bara för att det är till fördel för henne själv, för hennes överlevnad eller ens för att skydda andra livsformer som är nödvändiga för henne själv, utan också för att naturen i sig är värdefull för människan.

Naturen, precis som t.ex. konsten, representerar högre och ädlare värden för människan. Det har blivit allt viktigare med naturupplevelser och att förstå naturens kraft och betydelse samt att njuta av mångfalden i naturen. Att uppleva en sommarmorgon vid sjöstranden, en höststorm på klipporna vid havet, en vandring på en fjälltopp mitt i den oändliga ödemarken eller att se snödrivorna gnistra i stjärnornas ljus en mörk natt är redan i fantasin mycket gripande. Detta är upplevelser som har en stark inverkan på människan. Det är upplevelser som vittnar om skönheten i naturen, en skönhet som innehåller en kraft och en storhet som inger respekt. Då naturvärdena tas upp i undervisningen, skulle det bästa alternativet vara att uppleva dem. Upplevelsen kan mycket väl äga rum i närområdet och behöver heller inte vara längre än en lektion. Upplevelsen kan göra att eleven blir intresserad av naturen, kommer till insikt om att naturen bör vårdas samt göra att eleven vill lära sig mera om naturen och ekologiska handlingssätt

Läs: Lektionstips- Skönheten i naturen (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors