Människorelationer och moralisk tillväxt

Vid behandlingen av människorelationer och moralisk tillväxt är det viktigt att skapa en stämning som är tolerant och respekterande mot sådant som är avvikande. Verksamhetsmiljön bör stöda utvecklandet av elevernas sociala färdigheter. I gruppen får eleverna träning i sådant som mänskliga relationer och det sociala samspelet med vuxna och andra barn. Ett ytterligare mål är att skapa levande vänskapsförhållanden utanför gruppen genom aktiviteter som äger rum både i och utanför närmiljön.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.