Vad är bra och vad är dåligt?

Försök hitta exempel på sådant som är gott och ont. Red ut olika ords betydelse genom diskussioner och exempelberättelser.

Begrepp som skall förklaras kan t.ex. vara:

 • medkänsla
 • respekt inför livet
 • hederlighet
 • fredsvilja
 • rättvisa
 • jämställdhet
 • tolerans
 • kunskap
 • kärlek
   
 • våld
 • oärlighet
 • underkastelse
 • ilska, hat
 • maktlystnad
 • dödande
 • snålhet
 • egoism
 • begär
 • stolthet

Lärarens exempel och berättelser kan inspirera barnen till att diskutera ämnet och till att hitta på egna exempel. För allt gott och ont som man kommer på kan man också göra en liten sketch eller pjäs. Utgående från olika konstellationer kan alternativa berättelser utvecklas, där det goda och det icke önskvärda jämförs med varandra.
I nybörjarundervisningen kan det vara roligt att använda t.ex. handdockor, om barnen ännu är för blyga för att själva spela sina roller. I de flesta grupper finns det ändå en eller flera modiga elever som vågar framträda och som också njuter av det.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.