Bra saker

Världens bästa saker. Grupperna gör fina väggkollage om världens bästa saker. Eleverna klipper ut bilder ur tidningar och diskuterar sinsemellan i gruppen vad som skall väljas ut och limmas på en plansch. Varje grupp presenterar sin plansch med sitt val av världens bästa saker för de andra.

Under den här lektionen är det mycket viktigt att de andra lyssnar mycket uppmärksamt och intresserat samt ställer många frågor när grupperna presenterar sina planscher med bra saker och berättar hur de kom fram till just det urvalet. För att det här ska lyckas måste man ofta uppmuntra eleverna ordentligt. Den grupp som presenterar sitt arbete måste känna sig mycket viktig. Deras val och tankar bör uppskattas, även om man kan ha olika åsikter om vissa saker. I diskussionerna tränas motivering av de egna åsikterna. 

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.