En god människa

Hurdan är en god människa? Hurdan vill du bli som vuxen? Hurdant är ett snällt barn? Och en god vuxen? Är en god människa alltid snäll och foglig? Får han/hon bli arg? Kan en människas godhet ses som elakhet av en annan människa? Är t.ex. en god jägare god mot sitt byte?
Olika dygder behandlas. Klassen läser berättelser om ärlighet, mod och trofasthet.

Godhets- och berömmelselekar:

  • Tre positiva egenskaper
    Barnen delas in i par. Om det inte blir jämna par, är läraren någons par. Barnen skall komma på tre positiva egenskaper om sitt eget par och berätta om dessa för resten av gruppen. Alla goda egenskaper skrivs upp på tavlan, där man redan ritat t.ex. leende ansikten. På tavlan uppstår alltså en fiktiv person, som har de goda egenskaper som hela gruppen tillsammans har. Fundera tillsammans på om den här goda människan skulle kunna ha några fler egenskaper. Känner vi alls någon sådan människa?
  • Papperstallrikar
    I den här leken måste man redan känna de andra. Alla får papperstallrikar fästa på ryggen, och alla får också en penna (en filtpenna är antagligen det bästa). Eleverna börjar gå runt i klassen samtidigt som det spelas musik. Varje elev skriver en god egenskap på de andras papperstallrikar. Det är viktigt att barnen verkligen tänker ut någon positiv egenskap för varje medlem i gruppen, och sedan skriver ner den egenskapen. När tallrikarna i slutet av leken tas bort från ryggen, kan varje elev se hur många bra egenskaper han/hon har, vilket känns bra. Läraren läser upp allas goda egenskaper, och papperstallrikarna, som är försedda med namn, sätts upp på väggen.
Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.