Vad är gott och ont i sagor?

Klassen diskuterar kring begreppen gott och ont. Det finns enorma mängder berättelser och videomaterial som behandlar ämnet; frågan om gott och ont är ju kärnan i alla berättelser.

Läs:En Afrikansk saga; Hur visdomen sperd sig över jorden (pdf)

Diskussionsämnen

  • Vad är kunskap och vetande?
  • Är vetande detsamma som att tro, och om det inte är det, vad är skillnaden mellan att veta och att tro?
  • Till vad behöver vi kunskap?
  • Vad är vetenskap?
  • Hur kan man veta någonting säkert?
  • Är allt som man ser sant?

Diskutera grundvärderingarna godhet, sanning och skönhet. Vad betyder de för var och en? Till vilken av de här värderingarna hör berättelsen om visdom?
Samma frågor kan användas med filmer, berättelser osv.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.