Nödvändiga / onödiga saker

Under den här lektionen arbetar eleverna enligt samma princip som då de gjorde en plansch med bra saker, men nu delar grupperna in planschen i två delar. Den ena delen skall innehålla sådant som hör till livets nödtorft, dvs. sådant som ingen människa kan leva utan. Den andra sidan reserveras för sådant som barnen vill ha, men som inte är nödvändigt. Här blir barnen tvungna att fundera över de verkliga förutsättningarna för livet i förhållande till överflödet.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.