Ordbokslektion

Olika ord skrivs ned på små lappar. Vart och ett av barnen drar i tur och ordning en lapp och ett ord och förklarar vad som menas med ordet.

Förslag till ord:

 • säkerhet
 • tolerans
 • vänskap
 • kärlek
 • medlidande
 • en kärnvapenfri värld
 • icke-våld
 • livskvalitet
 • solidaritet
 • jämställdhet
 • rättvisa
 • demokrati
 • frihet
 • samarbete
 • välfärd
 • empati
 • lycka
 • mänskliga rättigheter
 • gemensamt ansvar

Eleverna hittar på bilder och symboler som beskriver orden ovan och ritar symbolerna i sina häften.

En del av dessa ord kan vara lite svåra för elever i första och andra klass. De ord som skall förklaras bör väljas ut enligt hur gruppen är sammansatt.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.