Hur skiljer man mellan rätt och fel?

Diskutera begreppen nedan. Vad betyder de för var och en?

 • Samvete
 • Gyllene regeln (”Allt vad du vill att andra skall göra för dig, skall du göra för dem”, eller tvärtom: ”Gör inget mot andra som du inte skulle vilja att andra gjorde mot dig”)
 • Förnuft och känsla

Diskussionsämnen

 • Vad är kunskap och vetande?
 • Är vetande detsamma som att tro, och om det inte är det, vad är skillnaden mellan att veta och att tro?
 • Till vad behövs kunskap?
 • Vad är vetenskap?
 • Hur kan man veta någonting säkert?
 • Är allt som man ser sant?
 • Vad behöver människan förutom sitt förnuft?
 • Vad är samvete?

Läs: en tanzanisk saga; Förnuftet och hjärtat (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.