Jag och de andra

Temat är ”vänskap” samt ”jag och de andra”. Under temat ”jag och de andra” behandlas t.ex. hur man bekantar sig med människor, hur man kommer överens med olika människor och vad det innebär att hjälpa någon. Temat vänskap granskas t.ex. ur följande perspektiv: Vem är en vän, vilka vänskapsförhållanden kan det finnas och vilken betydelse i livet har vänskap?

Jag och de andra
  • Jagbilden
  • Hur lär jag känna andra?
  • Vänskap och att få kamrater
  • Hur kommer jag överens med andra?
  • Mobbning
  • Att sätta sig in i någon annans situation
  • Olikheter
  • Hjälpande
  • Vuxna och barn

I detta avsnitt ingår temaområde 1. Att växa som människa. Inom det kan man behandla följande:

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.