Hjälpande

Det finns många olika sätt att hjälpa andra människor. Eleverna får berätta hur de har hjälpt andra och vilken hjälp de själva har fått.
Vilka saker behöver du hjälp med? Vem hjälper dig? Kan vi hjälpa de andra i gruppen, och be dem om hjälp? Är människor skyldiga att hjälpa andra människor?
Vem borde ta hand om andra? Vem tar hand om dig?

Hur kan vi hjälpa t.ex. människor som bor i fattiga länder? Borde man skicka dit mat, eller lära dem att odla själva? Läraren berättar om utvecklingshjälp och om de organisationer som bedriver utvecklingshjälp.

Läs: Sagan om den visa dottern (pdf)

Diskussionsämnen till sagan
  • Varför trodde modern att den yngsta flickan skulle kunna hjälpa också sina äldre systrar?
  • Tyckte flickan att det var en lätt uppgift?
  • Vilken nytta har man av uppfinningsrikedom när man ska hjälpa andra?
  • Vilken sorts hjälp kräver inte uppfinningsrikedom?
  • Kan du be om hjälp?
Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.