Empati

Hur är det att sätta sig i en annans situation? Vad betyder ordet empati?

Gruppen diskuterar hur lätt eller svårt det är att föreställa sig vad andra känner. Diskussionen kan inledas med att eleverna försöker gissa vad de andra önskar sig.

Gruppmedlemmarna kan tala om vad deras familjemedlemmar önskar sig eller gissa vad de andra gruppmedlemmarna önskar sig.
Lekar och sagor livar upp diskussionen.

Bekanta dig med:
Lekar som utvecklar kommunikationsförmaågan  (pdf)
Empatilekar (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.