Hur jag lär känna andra?

 

Det är viktigt att jag känner mig accepterad för den jag är.
Då kan jag också acceptera andra och jag vågar inleda en diskussion med andra.

I livsåskådningskunskapsgruppen kan man fundera över olika sätt att lära känna andra barn. Exempel och historier ur barnens och lärarens liv kan tas upp. Elevgruppen och dess inbördes processer är i själva verket ett medel för att eleverna skall få insikt i hur det är att höra till en grupp och utvecklas inom den.

Olika lära-känna-varandra-lekar i början av läsåret
befäster gruppens känsla av samhörighet.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.