Komma överens med andra?Gruppen diskuterar hur och om vilka saker gräl uppstår hemma eller med kamraterna. Läraren kan läsa en kort berättelse eller visa en video. Eleverna ger exempel på gräl som de kommer på.

Nu kan man börja söka och träna på olika lösningsmodeller som får gräl att sluta i försoning. Gruppen kan hitta på små teaterstycken och göra alternativa slut till dem. Syftet är att få till stånd en aha-upplevelse hos eleven, att eleven själv har makt att inverka på vilken riktning saker och ting tar i hans/hennes omgivning eller i hans/hennes egen ”värld”.

I samband med detta kan läraren ta fram gamla ordspråk. Också etikens gyllene regel kan presenteras, och läraren kan berätta att samma princip kommer fram i olika kulturer och religioner och att det är ett råd som har visat sig vara bra för umgänge människor emellan.

 

 

Sagor och berättelser samt musik som passar till ämnet finns i överflöd.

Talesätt:
  • Man bygger intet stort med oenighet.
  • Som man ropar i skogen får man svar.
  • Man skall inte göra narr av bönorna i en ärtskida, den ena är inte bättre än den andra. (ryskt ordspråk)
  • Då man söker det bästa hos någon annan, finner man det hos sig själv. (Platon)

 

 

 
Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.