Mobbning

 Diskussionen inleds med att man funderar över skillnaden mellan gräl och mobbning. Läraren beskriver kännetecknen för mobbning (upprepning, samma offer och/eller samma gärningsman osv.).
Läraren lär barnen vad ordet empati betyder. Återigen berörs den gyllene regeln, men koncentrationen ligger på förmågan till medkänsla och på vad det innebär. Kan du föreställa dig hur något känns för en annan människa (eller ett djur)? Vilken sorts känslor finns det överhuvudtaget?  

Diskussionsämnen:
 • Ge exempel på mobbning.
 • Vad anser du om mobbning?
 • Hur känner man igen en mobbare?
 • Hur känner man igen en som blir mobbad?
 • Hur känner sig mobbaren?
 • Hur känner sig den mobbade?
 • Vad är en känsla? Är det samma sak som kroppsspråk?
 • Vad kan man visa med sitt kroppsspråk? Är det lätt?
 • Om kroppsspråket säger något annat än orden, vilket är det lättare att tro på?
 • Finns det sådana känslor som man inte kan visa med kroppsspråk och gester?
 • Om du ser noga på människor, kan du då se hur de känner sig?
 • Vad kan man lära sig om människor genom att se på dem?
 • En del människor använder sina händer, sitt ansikte och sin kropp väldigt mycket när de pratar, medan andra knappt gör det. Varför?
 • Vilken nytta har man av att kunna uttrycka sig väl?

Vid diskussioner om känslor kan man också använda musik. Barnen kan rita eller måla de känslor som musiken väcker i dem. Man kan sedan jämföra bilderna och känslorna.

Läs: En berättelse om mobbning, bluff och skadeglädje (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.