Olikheter

Människor är olika. Tänk på dina skolkamrater och på de människor som du känner. De är alla olika. Vissa av dem kanske inte kan göra allt som du kan, och andra kan göra sådant som du inte klarar av. Varje människa är unik. I hela världen finns det ingen annan som ser ut precis som du och ingen annan i hela världen kan göra saker på samma sätt som du.

På vilka sätt kan man vara annorlunda? Har du någonsin känt att du är annorlunda jämfört med andra? Har du någonsin känt att andra inte förstår dig eller att de inte vill vara med dig?

Faktorer som skiljer åt kan vara:
  • utseende
  • språk
  • religion eller livsåskådning
  • storlek, ålder
  • kunskaper
  • nedsatt hörsel, syn, rörelseförmåga osv.

Finns det några olikheter som ibland kan vara skrämmande eller irriterande? Hur skulle det se ut om vi alla vara likadana?

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.