Vänskap

Läraren får igång en diskussion genom att fråga hur man lär känna andra människor. Hur får man nya kamrater eller hur blir man bekant med nya klasskamrater som verkar trevliga? Läraren kan t.ex. berätta ett roligt exempel ur sitt eget liv. Eleverna uppmuntras till att hitta på olika sätt att inleda samtal eller hitta på olika sätt att inleda samtal. Nyckelorden skrivs upp på tavlan, och eleverna kopierar eller ritar exemplen.

Klassen kan göra ett drama om olika situationer där folk lär känna varandra. Deltagarna i dramat kan ändra sitt beteende från vänligt till lite hotfullt osv., och se hur det påverkar dialogen.

På tavlan eller i häftet skriver läraren och/eller eleverna orden ”en god vän”. Gruppen diskuterar hurdana egenskaper en god vän har. Orden antecknas i häftet. Då man beskriver en god vän kan man använda det begreppsschema som eleverna redan känner till.

Som avslutning kan man sjunga eller lyssna på musik. Sånger om vänskap finns i skolornas sångböcker och på skivor.

 

 

Talesätt:
  • I nöden prövas vännen.
  • Den som söker en vän utan brister, blir utan vän. (turkiskt ordspråk)
  • Var alltid vänlig.


Läs: Berättelsen om den sorgsna björnungen (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.