Vuxna och barn

Hurdana är vuxna?
Hur skiljer de sig från barn?
Hur talar vuxna?

I klassen diskuteras vilka friheter, krav och skyldigheter som gäller vuxna. Vad kan barn göra som vuxna inte kan göra? Vad kan vuxna göra som barn inte kan göra?
Eleverna gör en lista över vuxna som är viktiga för dem.
Läraren ritar människans levnadslopp och olika händelser under levnadsloppet på tavlan.
Eleverna får leka med tanken ”jag som vuxen”. De kan rita sig själva i sitt drömyrke, planera sitt drömhem osv.

Ett barns rättigheter och skyldigheter:
Vad tycker gruppen att barn borde göra?

En vuxens rättigheter och skyldigheter:
Vad tycker gruppen att vuxna borde göra?

Läraren berättar för eleverna att det finns en deklaration för de mänskliga rättigheterna, och att den är gemensam för många länder. Läraren går igenom huvudpunkterna i den på ett sätt som passar nybörjarundervisningen, och tillsammans funderar läraren och eleverna på hur principerna har omsatts i praktiken ute i världen.

Principerna i konventionen om barnens rättigheter

Alla barn har rätt till
 • att leva och växa upp
 • att tala och bli hörda
 • att få kunskap om världen via tidningar, böcker, radio och TV
 • ett namn och ett medborgarskap
 • ett privatliv
 • skydd mot att bli utsatta för våld, missbruk, försummelse och exploatering
 • hälsovård och förebyggande mot sjukdomar
 • tillräckligt med mat och rent vatten
 • en trygg boendemiljö
 • utbildning
 • sin egen kultur och religion samt sitt eget språk
 • skydd mot olagliga droger
 • att få information om sina rättigheter
Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.