Samhälle och mänskliga rättigheter

Diskussionen förutsätter en trygg grupp och en god stämning. Eftersom eleverna i livsåskådningskunskap i allmänhet kommer från olika klasser, bör man fästa särskild vikt vid hur gruppbildningen sker. Begreppet samhälle kan undersökas inom en egen studiegrupp. Det är viktigt att lyfta fram att varje individ är en viktig del av samhället samt att man också som medlem av samhället bör lägga märke till vad man själv betyder för andras välfärd och framtid. Reglerna som styr samhällets verksamhet och livet i samhället framställs som ett ömsesidigt kontrakt. Eleverna lär sig också att ta ansvar för uppgifter som gynnar hela gruppen.

Lära-känna-varandra-lekar är ett naturligt sätt att bilda en grupp och komma in på temat samhälle. Vid sidan av lära-känna-varandra-lekarna bör klassen fundera över frågor och företeelser som gäller det sociala livet. Detta sker genom att eleverna lär sig mer om olika människogrupper och lär sig de begrepp som hör till. För att undervisningen skall förbli kontinuerlig är det bra att ge gruppen en struktur (arbetssätt, överenskommelser och mål) som stöder den fortsatta undervisningen i livsåskådningskunskap. Temat "människorelationer" hör nära ihop med temat ”samhälle”. Som utgångspunkt är det bra att komma ihåg att eleverna har olika erfarenheter av hur man fungerar i gruppen i livsåskådningskunskap. Detta kan användas som en resurs under det skede då eleverna lär känna varandra, t.ex. genom att varje ny gruppmedlem får en fadderelev. Denna fadderelev skall hjälpa nykomlingen att bli en medlem av den nya gruppen. I början bör läraren också tillsammans med eleverna gå igenom varför det undervisas i livsåskådningskunskap i skolan, och varför eleven deltar i denna undervisning.

Detta ämnesområde omfattar särskilt temaområdena 2. Kulturell identitet och internationalism samt 4. Deltagande, demokrati och entreprenörskap.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors