I skolan

 

I skolan
  • Vad är skolan?
  • Varför går jag i skola?
  • Hurdan är en bra klass eller skola?
  • Vem är läraren?
  • Går alla barn i skola?


Inom detta ämnesområde är det meningen att eleverna skall träna på att lära sig saker tillsammans. Samtidigt ger det möjlighet till lite annorlunda gruppbildningsaktiviteter. Dessutom fostras eleven till att bli en aktiv medlem i skolgemenskapen och till att bli medborgare, dvs. eleverna undervisas i demokratins grunder. Skolans globala drag kan presenteras, och den finska skolkulturen och skolkulturen i något annat land kan jämföras.

De lektioner som hör till det här skolavsnittet kan genomföras i form av gemensamma diskussioner inom gruppen. Vid sidan av diskussionerna utför man arbete i häftet, sjunger, leker och ser kanske på foton eller på film.

Som avslutning och som hjälp inför utvärderingen av avsnittet kan en utställning, föreställning, skolfest eller något liknande arrangeras, där de saker som tagits upp sammanfattas och elevernas arbete utvärderas.

Läs: Lektionstips- I skolan (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.