Familjens betydelse för mig

Här behandlas stödet från familjen under uppväxten, regler och hemkomsttider. Klassen diskuterar familjernas inbördes spelregler. Eleverna kan tillsammans göra upp egna idealregler och jämföra dem med normerna i de egna hemmen. ”Barnens regler” och ”föräldrarnas regler” skrivs kort och koncist upp på tavlan och eleverna skriver av dem i sitt häfte.

Tillsammans gör klassen upp ”en gyllene regelbok om barnuppfostran för föräldrar”. Här får eleverna uttrycka sina önskemål om hur de vill bli bemötta. Eleverna gör rollspel som handlar om vardagliga händelser inom familjerna. Barnen får vara mammor och pappor!

I många västländer anser man att föräldraskapet varar tills barnen blivit vuxna. Denna uppfostran till självständighet och betoningen av den i barnens uppfostran ända från början är ändå inte vanlig i andra kulturer, där föräldraskapet kan ses som en livslång förbindelse och där en enhetlig familj är mycket viktig, även om barnen redan är vuxna. I klassen kan man t.ex. diskutera om en person alltid är någons barn fast han/hon har blivit vuxen. Hur länge varar föräldraskapet?

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors