Min familj

Eleverna ritar en bild av sin familj i häftet. De berättar om sin familj. Tillsammans funderar klassen över vardagen inom familjen och över vad som hör dit och konstaterar att det kan finnas många sorters familjer.

En del elever har en mormor och morfar eller farmor och farfar. Eleverna berättar hur det är hos far- eller morföräldrarna. Vad kan man göra tillsammans med dem? Vad kan man lära sig av äldre människor? Vad kan man lära dem?

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors