Olika sorters familjer

Det finns många olika sorters familjer, men de fungerar vanligen på samma sätt. Familjemedlemmarna gör saker för de andra familjemedlemmarnas väl. De lever, sörjer, gläds, arbetar och leker tillsammans. De använder gemensamma saker.

I familjen kan det finnas en pappa, en mamma, mor- och/eller farföräldrar och barn. Eller så kan familjen vara liten och bestå av t.ex. en pappa och en dotter. Det kan också finnas familjer där familjemedlemmarna inte är släkt sinsemellan.

Familjesynen kan variera mycket mellan olika länder och kulturer.

Förutom skillnader som beror på etnisk bakgrund har varje familj också en egen kultur, som har utformats under familjens historia och under inverkan av familjemedlemmarna.

I många kulturer anses ett stort antal barn vara bra. Hur är det hos oss? I t.ex. södra Europa är familjen en stor gemenskap som består av tre eller fyra generationer och dessutom av faddrar och gamla vänner till familjen. I afrikanska kulturer kan en stor släkt och även en del av grannarna höra till familjenätverket. I den kinesiska kulturen räknas också döda förfäder och ofödda arvtagare till familjen.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors