Jag växer och utvecklas

Kroppen och dess funktioner
  • Hur skall jag ta hand om min hälsa?
  • Barndom och ungdom
  • Åldrande och ålderdom
  • Sjukdom och död

Människans kropp är som ett maskineri, och den är uppbyggd av olika delar som har olika funktioner. Att ta hand om sin egen kropp och dess funktionsförmåga är viktigt. De fyra grundpelarna för att ta hand om den egna kroppen, dvs. vila, hygien, näring och motion, tas upp och avhandlas. Under lektionerna i livsåskådningskunskap kan tyngdpunkten ligga på de fyra faktorernas inverkan på den egna kroppens viktigaste punkter: skelettet, musklerna, hjärtat och blodomloppet, lungorna och andningen samt sinnena, hjärnan och tankeverksamheten. Människan kan själv inverka på en del av kroppens verksamhet och funktionsförmåga, antingen i positiv eller i negativ riktning. En del av kroppen fungerar automatiskt, men varför? Kroppen ger också signaler till sin ägare om sina olika behov, och man kan gemensamt fundera över hur den gör det och vilka dessa behov är. En annan viktig infallsvinkel när det gäller sättet att se på människokroppen är orsakerna till att människokroppen är som den är – vad klarar människokroppen av jämfört med andra däggdjurs kroppar? Hur är det om kroppen skadas eller från början avviker från det normala? Vilka funktioner kan ersättas och vilka kan man klara sig utan?

Grundläggande frågor

Människokroppens funktionsförmåga och välfärd beror också på vad människan själv gör, och detta kan man inverka på genom olika val, vanor och rutiner. En del av försummelserna kan man också känna av själv. Människokropparna är mycket olika sinsemellan, och det är också bra att här ta upp hur man klarar sig om man blir invalidiserad eller skadad.

Läs: Lektionstips- Jag växer och utvecklas (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors