Åldrande och ålderdom

Åldrandet är en ofrånkomlig följd av tidens gång. Människan lär sig och samlar erfarenheter hela tiden. Varje erfarenhet och all ny information omformar människans bild av världen. Ansvaret och skyldigheterna ökar i takt med att människan blir äldre, men samtidigt ökar också möjligheterna och rätten att själv besluta om sina egna förehavanden. Människan anses vara myndig vid 18 års ålder, även om livet som vuxen för drygt två decennier sedan ansågs börja först då ungdomstiden slutade. Då människan blir äldre stadgar hon sig ofta både när det gäller åsikter, tankar, föresatser och aktiviteter: hon slår sig till ro, bildar kanske familj, skaffar sig en viss världsbild och ett visst yrke samt slår sig ned på en viss plats och med en viss identitet. En förändring är ändå alltid möjlig. Till slut når människan ålderdomen; de barn som hon eventuellt har ansvarat för tar ansvar för sig själva, och nu följer en sorts ny frihet och en känsla av att världen öppnar sig. Under människans levnadslopp med alla dess förändringar och omvälvningar är hon med om mycket. Något av detta ger hon vidare till andra genom att utgöra ett exempel för andra som upplevt samma sak eller genom slutsatser och berättelser om egna erfarenheter som hon för vidare.

Grundläggande frågor:

Tidens gång och olika skeden i livet, framtidsplaner, olika människor och val.

Läs: Lektionstips - Åldrande och ålderdom (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors