Barndom och ungdom

Under de första levnadsåren växer barn snabbt och lär sig många basfärdigheter, men de behöver å andra sidan mycket hjälp av en vuxen. Då lekåldern övergår i skolålder och ungdom växer också andelen ansvar och frihet samt mängden av rättigheter och skyldigheter i snabb takt. Barnet lär sig nya färdigheter och kunskaper snabbt, och inlärningen sker inte alltid i balans med det utökade ansvaret och de utökade skyldigheterna. Å andra sidan står världen i det här skedet öppen och är helt och hållet ny, utan några tidigare fördomar eller vanor.

Grundläggande frågor

I takt med att den egna beslutanderätten och de egna rättigheterna och färdigheterna ökar, ökar också ansvaret och skyldigheterna. Det finns inga rättigheter utan skyldigheter och ingen frihet utan ansvar. Man måste också själv ta ansvar för sina egna beslut.

Läs: Lektionstips - Barn och ungdom (pdf)