Sjukdom och död

Till skillnad från hur det var ännu för ett halvt århundrade sedan syns inte längre allvarliga sjukdomar och död i det dagliga livet i dag. Tidigare hörde alla levande generationer till familjekretsen och sjukvården ägde till stor del rum i hemmen och inte på sjukhus. Då hörde livets slut och lindriga och dödliga sjukdomar till vardagen också för de minsta i familjen. Särskilt i östra Finland var det vanligt med likvakor som kunde vara mycket länge, vilket innebar att den avlidnes kropp låg framme så att både yngre och äldre familjemedlemmar kunde se den avlidne.

I dag göms allvarlig sjukdom, ålderdom och död undan på olika inrättningar, åtskilt från vardagslivet. Dödsrädsla kan bero på att man haft alltför lite kontakt med någon sjuk eller döende närstående, och på så sätt avskärmas sjukdom och död från vardagslivet. Ändå är både sjukdom och död alltid närvarande i vardagen och en del av livet. Vi både ser och hör nyheter om såväl enstaka människors och större gruppers öden, och också barnen ställs inför sådant som sjukdom, livsfara och död. I barnens liv ingår såväl små som stora djurs dödsfall, begravning av fåglar, sällskapsdjur som dör samt berättelser om döden både i form av nyheter och fakta eller i TV-serier, filmer och övriga berättelser.

I skolåldern kan ett barn redan förstå dödsbegreppet, och barnet bör få ärliga svar på sina frågor. Om man undviker ämnet kan barnet snabbt och oförberett komma i kontakt med döden i verkliga livet vid t.ex. en allvarlig sjukdom, eller om någon av mor- eller farföräldrarna dör.

Grundläggande frågor

Döden är en del av livets kretslopp. Levande varelser föds, växer upp och dör överallt i naturen. Klichéer om det korta, bräckliga och eviga livet eller den oåterkalleliga döden bör man dock försöka undvika.

Läs: Lektionstips - Åldrande (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors