Ta hand om sin hälsa

Elevernas hälsa sköts på många sätt. Före skolåldern följs hälsan upp på rådgivningen, och i skolan ser skolläkaren, hälsovårdaren och tandläkaren till elevernas hälsa. I takt med att eleven blir äldre handleds han/hon till att själv alltmer ta hand om sin hälsa. Akuta hälsofrågor sköts vid behov också av lärarna och resten av skolpersonalen. Eleven uppmuntras till att berätta om sin hälsa och till att ställa frågor till de vuxna i skolan om de funderar på något kring sin hälsa. Att man känner sig tillfreds och får prata om sina problem utgör också en del av hälsan. Den egna läraren och elevvården ser till elevens välmående.

Grundläggande frågor

Barns hälsovård och uppföljning av deras hälsa har ända från att de är små arrangerats i form av olika sorters samhällelig service. Då de egna möjligheterna att påverka och välja ökar, ökar också det egna ansvaret och vikten av att man själv är aktiv. Samtidigt som barnen lär sig följa upp sin hälsa är det också bra att uppmuntra dem att fråga vuxna, och att lära dem vem de i första hand kan vända sig till med sådant som de funderar på. Man kan också fundera på hälsan som något värdefullt i livet och gå in på orsakerna till att man bör ta hand om den, samt fundera på vilka orsakerna till att man försummar hälsan kan vara.

Läs: Lektionstips - Ta hand om sin hälsa (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors