Människans yttre drag

Människans yttre drag – hur ser jag ut?

På jordklotet lever över sex miljarder människor. Människorna är på många sätt och vis lika varandra, men ändå är alla olika. Det finns olika kulturer, olika seder, olika språk och olika hem. Människorna skiljer sig från varandra också till utseendet. Det finns små, stora, korta, långa, ljusa, mörka, smala och runda människor och allt däremellan. Det finns inte två exakt likadana individer. Till och med identiska tvillingar skiljer sig från varandra, även om det inte märks vid en hastig blick på dem. Människor kan ibland döma andra människor utifrån skillnader i det yttre, och för att de ser annorlunda ut. Ändå är var och en av oss mer eller mindre annorlunda i andras ögon.

Lektionstips

I klassen genomförs olika mätningar och undersökningar om eleverna. På tavlan och i elevernas egna häften kan läraren och eleverna göra en tabelluppställning över t.ex. längdfördelningen, hårfärgen eller längden på håret, ögonfärgen osv. I en grupp där eleverna känner varandra tillräckligt väl kan man leka en igenkänningslek, där en elev står i mitten och med förbundna ögon försöker känna igen en annan elev genom att känna på honom/henne.
Olikheter inom den egna klassen eller skolan kan behandlas genom arbete i häftet och genom diskussioner, och man kan fundera över hur många och hur synliga olikheter det finns i ens egen närmsta krets. På hur många sätt kan människor skilja sig från varandra till utseendet? Diskussionen kan också utvidgas från normala variationer i utseendet till olikheter som syns utåt, rörelsehandikapp, medveten yttre olikhet genom mode eller åskådning osv. Man kan också fundera över olikheter eller likheter inom djur- och växtriket. Ser alla strömmingar likadana ut?

Grundläggande frågor:

Livets stora mirakel är varje människas olikhet. I grund och botten är vi ändå alla väldigt lika varandra och är lätta att identifiera som människor. Variationen i naturen syns också på människorna. Ibland kan någons utseende avvika från andras utseende p.g.a. någon sjukdom eller skada, eller också för att någon medvetet har ändrat på sitt utseende.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning: Jessica Vikfors