Människors egenskaper

Människors egenskaper – hurdan är jag?

Människor har så gott som samma färdigheter och kunskaper då de föds. När barnen växer lär de sig olika saker av sin omgivning och av sina föräldrar. I olika delar av världen lär man sig olika språk och olika seder, man blir intresserad av olika saker och lär sig många olika slags färdigheter. Vi är alla bra på något, men ingen är bra på allt. Människors olika färdigheter och förmågor kompletterar varandra. Ingen behöver klara sig ensam, och alla kan hjälpa andra med någonting.

Förutom kunskaper och färdigheter har vi människor personliga egenskaper. Någon är social, någon är blyg, någon är högljudd och någon är tystlåten, någon är snabb i sitt handlande och en annan tar det i stället lugnt och sävligt. Olikhet är en rikedom, och i olika situationer och uppgifter behövs olika egenskaper. Alla behövs. Vissa egenskaper kan man också lära sig och träna upp. Vissa egenskaper strävar man till och med efter och de anses vara särskilt mycket värda. Vem skulle inte vilja vara modig, rättvis, vänlig och ärlig?

Grundläggande frågor

Vi människor är olika när det gäller kunskaper, färdigheter och egenskaper. Förutom omgivningen och uppväxten inverkar också motivationen och de egna intressena, den egna aktiviteten och de egna valen på inlärningen av kunskaper och färdigheter. Våra egenskaper kan ses som dygder, de kan vara önskvärda eller icke-önskvärda egenskaper och de kan formas om man så vill. En del av egenskaperna utgör en fast del av varje människas personlighet, dvs. jaget, och är det som gör människan unik.

Läs: Lektionstips - Människors egenskaper (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.