Mina intressen

Många skolelever har ett eller till och med flera olika intressen. Hobbyer ger människan tillfredsställelse och behållning av något slag och det man väljer att utöva är sådant som intresserar eller till och med uppslukar en. Olika intressen kan ge variation och spänning i vardagen, mål att sträva mot och erfarenheter av att lyckas. Förutsättningen för att ett intresse skall hålla i sig är att glädjen och motivationen håller i sig. Utbudet av hobbyer för barn är stort, och möjligheten att pröva på det mesta är lockande. Alltför mycket olika sysselsättningar alltför ofta är dock inte bra, varken för det enskilda intresset eller för människan själv. Ofta byts intressena ut under testskedet och ivern som fanns i början kan falna för att det visar sig vara för tufft och för att intressena blir alltför många vid sidan av skolarbetet och familjelivet. Olika intressen där man samlar på något är också populära, även om en del är mycket kommersiella och kortvariga marknadsinmutningar, som samlarkort och liknande.

Grundläggande frågor:

Det finns väldigt många hobbyer. Men en fritidssysslesättning är ändå alltid valfri. Man kan inte göra allting. Ofta måste man välja det trevligaste alternativet av flera. Man kan också behöva hjälp med valet, men av vem? I diskussionen kan man guida eleven till att tänka på en hobby som en angenäm och trevlig sak, inte som en ”börda” som tas på alltför stort allvar. Intressena kan bli en viktig del av livet eller så kan de bytas ut, upphöra eller falla i glömska.

Läs: Lektionstips- mina intressen (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning: Jessica Vikfors