Olika känslor

När är jag glad, ledsen, arg, lycklig?

Utvecklingen av känslolivet är en del av den personliga utvecklingen. Att kunna uttrycka sina känslor är en av de viktigaste beståndsdelarna i utvecklandet av en sund självkänsla. En lärare som uppmuntrar eleverna till att uttrycka sina känslor och som också själv uttrycker sina känslor har en viktig roll för utvecklingen av elevens uttrycksförmåga. Under lektionerna i livsåskådningskunskap betonas och uppmuntras friheten att uttrycka sina känslor i olika sammanhang och inom olika ämnesområden.
Observation av känslor och behandling av känslor under lektionerna ger bäst resultat om eleven själv är aktiv och det fungerar bäst med hjälp av inlevelseuppgifter. Med hjälp av erfarenheter och aktiviteter diskuteras och tränas förmågan att kontrollera och styra sina känslor. Undervisningen skall också utveckla egenskaper som medkänsla och empati och behandla trevliga och otrevliga känslor, t.ex. det naturliga i att känna rädsla och förmågan att kunna kontrollera rädslan.

Grundläggande frågor

Föremål, berättelser och musik väcker känslor. Att identifiera känslorna och att uttrycka känslor genom konkret verksamhet, t.ex. genom att använda ansiktskort, måla, rita, klippa och klistra. Att konkret kunna förena känslan med det som har orsakat den.

Läs: Lektionstips - Olika känslor (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning: Jessica Vikfors