Begrepp och slutledningsförmåga

Begreppen inverkar på vilka observationer som vi gör eller inte gör. Begreppen och begreppssystemen fungerar alltså som en sorts förhandsattityder, och de har i allmänhet mycket hög status. Även yngre elever kan öva sig i att fundera på begrepp och begreppssystem och på att tolka och organisera begrepp.

Slutledningsförmåga

Slutledningsförmågan, dvs. förmågan att kombinera tankarna, är central för tänkandet. Tänkandet kännetecknas alltså av en logisk slutledningsförmåga som präglar allt från utgångspunkterna till själva slutsatsen. Meningsskiljaktigheter beror inte på olika sorters logik, utan bottnar i olika uppfattningar om utgångspunkterna. Man kanske ser på en sak ur en annan synvinkel och då är utgångspunkten en helt annan, eller så ger man begreppen olika innebörd. Logiken fungerar omedvetet likadant hos alla och det finns ingen logik som är speciellt genialisk eller enkel. 

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.