Grupparbete

Grupparbete och inlärning genom samarbete är arbetssätt som fungerar väl och till och med är oumbärliga för livsåskådningskunskapens del.

Eleverna kan då och då arbeta i grupper om 3–5 personer. Gruppsammansättningen kan vara densamma under hela läsåret, eller grupperna kan skapas endast för en viss period eller för ett visst projekt. Grupperna kan tycka att det är roligt att hitta på ett namn åt sig själva. På det viset utvecklar gruppen en egen identitet och sin egen stil för projektet.

Gruppen arbetar med något visst ämne och presenterar sedan resultatet av sitt arbete för de andra eleverna. Det kan vara i form av ett kollage eller ett drama eller vad som helst som läraren och eleverna hittar på. Grupperna kan få mycket olika resultat, och det är nyttigt för hela klassen att se hur mycket man kan få ut av ett och samma ämne genom att använda olika metoder. Också med samma arbetsmetoder kan olika grupper betona olika frågor inom ämnesområdet.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.