Lipmans filosofi för barn

Matthew Lipman, som utvecklat programmet ”Filosofi för barn”, ser en god slutledningsförmåga som ett större fenomen. I boken Thinking in Education (Cambridge University Press 1991) diskuteras förutsättningarna för att utveckla tankeförmågan.

Lipman konstaterar att vi inte kan lära någon att tänka självständigt, men vi kan skapa en miljö där det är möjligt att lära sig att tänka självständigt. Det är viktigt att förena rationalitet och kreativitet och dessa sakers betydelse i en människas liv. Sådant som hör till rationaliteten kan, och bör, man lära ut. Det vore bra om man kunde lära ut kreativitet, men det är kanske inte möjligt. Däremot kan man uppmuntra kreativitet, och stöda den i undervisningen.

Lipmans ideal är undervisning som fungerar som en vetenskaplig gemenskap där eleverna själva bygger upp sitt vetande, sina kunskaper och sin tankeförmåga medan de kommunicerar med andra. En fri, gemensam diskussion är den bästa miljön för att utveckla tankeförmågan. Filosofin ger en större möjlighet till utveckling av tankeförmågan och vetenskapen än vad enskilda läroämnen gör. Meningen är att läraren ska filosofera med barnen, att eleverna ska undersöka saker och lära sig tänka själv. Att lära ut övriga filosofers tankar eller filosofins historia till barn tjänar enligt Lipman inte någonting till.

Vill du veta mera om Matthew Lipman och hans filosofi för barn och hans undervisningsmetoder kan söka söka information på Internet med hans namn som sökord.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.