Musik, bildkonst, videofilmer

Det är bra att ha en samling av lämpliga sånger och musik att lyssna på i en särskild temapärm. I den här bör det också finnas icke-religiösa julsånger. I temapärmen för livsåskådningskunskap skall det vara lätt att hitta musik för olika temaområden.

Det kan även vara bra att samla olika bilder och planscher som kan fungera som inspiration för arbetet. Det är också möjligt att integrera undervisningen i livsåskådningskunskap i konstämnena. 

Videofilmer

Vid kommunernas AV-centraler och bibliotek finns det en hel del lämpligt material för temaområdena inom livsåskådningskunskapen. Det lönar sig att göra upp en lista över dessa och det naturliga arkiveringsstället är ovannämnda pärm. När det gäller videorna är det skäl att följa gällande lagar om upphovsrätt. Under lektionerna kan man också själv spela in små videosnuttar av t.ex. olika situationer som utgör exempel på socialt umgänge och alternativa lösningar.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.