Att hitta på

I vissa daghem och i en del klasser där undervisningen inleds låter man barnen hitta på en egen berättelse. Barnen berättar och ritar, och den vuxne skriver ned sagorna. Så föds sagor och berättelser där barnens kreativa fantasi ger upphov till både berättelsen och illustrationerna till den. I nybörjarundervisningen i livsåskådningskunskap kan ett sådant arbetssätt vara effektivt då man behandlar frågor som är viktiga för alla elever. Berättelsen kan utformas gemensamt, och läraren skriver upp den på tavlan. Berättelsen kan också skrivas av i häftena. Man kan även hitta på alternativa slut till berättelserna.

Lekar

Att leka är en utmärkt inledning på lektionerna i livsåskådningskunskap. Med hjälp av lekar kan man också behandla ett ämne som redan har tagits upp i undervisningen. En utmärkt samling lekar som passar för olika situationer kan man hitta på Mannerheims barnskyddsförbunds webbsidor > lapset ja nuoret.(på finska).

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.