Berättartraditionen

Kulturarvet förs vidare tack vare berättartraditionen. Till berättartraditionen i Finland hör t.ex. Kalevala och romernas berättartradition.

Berättandet är en mycket ursprunglig och väldigt effektiv beröringspunkt människor emellan. En lärare som berättar om saker som han/hon har lärt sig och som han/hon tycker är viktiga kan ge sina elever starka och tankeväckande upplevelser. Läraren överför ändå inga färdiga tankar till eleverna, utan ger eleverna möjlighet att skapa sina egna fantasier och betydelser. Lärarens tonfall, gester och ordval är tecken som varje barn tolkar utgående från sin egen personlighet och sin egen livssituation. Då läraren uppmuntrar sina elever att ta ställning och att ställa frågor, får dessa tecken struktur och innebörd för barnet.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.