Fantasi

Det huvudsakliga syftet med fantasilekar är att skapa och betona innebörden i olika situationer och sammanhang. Ett fantasibaserat dramas pedagogiska innebörd utgörs av att dramat är så mycket mer än själva utförandet. En fantasivärld väcker bilder av den verkliga världens särdrag och strukturerar världen. Barnets inställning till leken består av så mycket mer än bara själva leken.

Syskon kan t.ex. leka syskon, varvid syftet med leken är att lösgöra sig tillräckligt mycket från verkligheten så att de kan utforska de regler som gäller syskon emellan. Med hjälp av leken undersöker barnen vad någonting egentligen är. Skapandet av en fiktiv situation är ett medel för att utveckla det abstrakta tänkandet. Barnens kultur kännetecknas av en noggrann och humoristisk observation av de vuxnas värderingar. Att bekanta sig med barnens inbördes kultur och lektraditioner visar vägen till deras tänkande och handlingssätt. 

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.